About us
       English World เปิดสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้นตั้งแต่ปี 2007 ปัจจุบันมีอยู่ ทั้งหมด 2 สาขา สถาบันดำเนินการสอนโดยครูที่มีสำเนียงชัดเจน มีวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยทางสถาบันเปิดสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก ตั้งแต่ 3 ขวบจนถึงภาษาอังกฤษระดับสูงสำหรับผู้ใหญ่ โดยสอนครอบคลุมในทุกทักษะด้านภาษาทั้ง Phonics Conversation Grammar  Writing ภาษาจีนกลาง และเพื่อให้ผู้เรียนได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการเรียน ทางสถาบันจึงจัดการเรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็ก เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการเอาใจใส่อย่างทั่วถึง  และกล้าแสดงออก พร้อมทั้งมีการสื่อสารกับผู้ปกครองถึงพัฒนาการของนักเรียนแต่ละคนเป็นระยะ
image
image

เรามุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้นักเรียนทุกคนมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นในทุกๆด้านทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเฉพาะเรื่องการสนทนาให้ถูกต้องตามมาตราฐานสากล IPA (International Phonetic Association) 

        เราได้ประยุกต์ใช้ Phonics จาก Jolly Phonics และ  Fitzroy Phonics ซึ่งล้วนเป็นโฟนิกส์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยทางสถาบันได้รับ Certificate ในการอบรม Phonics มาอย่างถูกต้อง ทำให้สถาบันมีมาตรฐานในการนำหลักสูตรมาใช้อย่างมีระบบ

        ทางสถาบันจะนำโฟนิกส์มาปูพื้นฐานให้การออกเสียงของเด็กให้ถูกต้องเพราะมีคนจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหาในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ แม้จะเรียนภาษาอังกฤษมานานนับ 10 ปีก็ตาม เมื่อต้องสนทนามักจะบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าฟังไม่รู้เรื่องเลย เพราะเหตุใดเรียนมาเท่าไหร่ก็ยังฟังไม่ออกสักที

        ทั้งหมดนี้เป็นเพราะโรงเรียนในเมืองไทยส่วนใหญ่มักไม่ได้สอนให้เด็กรู้จักผสมคำอ่าน เพื่อเด็กจะได้อ่านภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง แต่กลับมักปลูกฝังให้เด็กจำและท่องศัพท์ตั้งแต่อนุบาล ซึ่งจะทำเด็กบางส่วนออกเสียงแบบไทยๆ ซึ่งเรียกว่า Thailish มาตั้งแต่อนุบาลจนจบมัธยม เมื่อต้องสนทนากับฝรั่งที่ออกเสียง English จึงฟังไม่เข้าใจ


      ปัจจุบันหลายๆประเทศ เช่น อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ได้นำหลักสูตร Phonics เป็นหลักสูตรบังคับในโรงเรียน จึงจะเห็นได้ว่าหากต้องการสร้างรากฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี ควรปลูกฝังด้วยการเรียน Phonics

Phonics ครอบคลุมในเรื่อง

     • การสอนเสียงของตัวสระและพยัญชนะ
     • การสอนเสียงของตัวสระผสม และพยัญชนะผสม
     • การสอนให้เรียนรู้ ผสมคำ อ่านภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
     • การสอนให้เรียนรู้หลักการออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง ตามหลักของเจ้าของภาษา
     • เสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ


บริการของเรา

  • สอนภาษาอังกฤษสำหรับอนุบาล ประถม มัธยม ผู้ใหญ่
  • สอนภาษาจีนกลางสำหรับอนุบาล ประถม มัธยม ผู้ใหญ่
  • อบรบภาษาอังกฤษพนักงานในองค์กร
  • แนะแนวเรียนภาษาอังกฤษที่ NYLC, U.S.A.       
    โดยทางเราได้รับอนุมัติเป็น Authorized Agent ในการจัดส่งนักเรียนไปเรียนภาษาที่  สถาบัน New York Language Center, New York, U.S.A.


บริการการอบรมภาษาอังกฤษในองค์กร (In-House English Training)

เราให้บริการการอบรมภาษาอังกฤษนอกสถานที่ในองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะองค์กรในย่านรังสิต ปทุมธานี นิคมอุตสหกรรมนวนคร ทางเราจะทำการจัดคอร์สการเรียนให้เหมาะกับองค์กรมากที่สุด เช่น การสนทนาในองค์กร (Business English Conversation)  การสนทนาทางโทรศัพท์ (Telephone English) การเขียนอีเมลล์ (Email correspondance) การเดินทางดูงานต่างประเทศ (Oversea traveling) การเจรจาต่อรอง (Negotiation) การนำเสนองาน (Presentation) เป็นต้น

image
Powered by MakeWebEasy.com