- เปิดรับสมัครแล้ว คอร์ส Summer
ปิดเทอมเดือนตุลาคม 2562- รับสมัคร คอร์สติวเข้มภาษาอังกฤษ
เตรียมสอบเข้าม.1 เจาะข้อสอบ ตะลุยโจทย์โรงเรียนดัง เรียนเน้นๆ
กับครูด้านภาษาโดยเฉพาะ 
- รับสมัครนักเรียน คอร์ส Phonics
สำหรับเด็ก เรียนการผสมคำอ่านให้อ่านออกเขียนได้ มีสำเนียงชัดเจน- รับสมัคร...คอร์สติวไวยากรณ์ เพิ่มเกรด ให้เข้าใจ ได้เกรด 4 ปังๆ


 
 


 


 
 Youtube
 

"น้องนีน่า"

อ.3 (อายุ 5 ขวบ 2 เดือน) เริ่มเรียน Phonics กับ English World ตั้งแต่ 4 ขวบ น้องเป็นเด็ก 2 ภาษา สนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้ตลอด และสามารถพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ และมีความกล้าแสดงออก.... เชิญพบกับ "น้อง Nina" ตอนที่ 2 "Story Telling"

 

"น้องจีน"

เริ่มเรียนกับ English World ตั้งแต่ อ.1 จนวันนี้ในวัย ป.1 วันนี้น้องจะนำเสนอเรื่อง They are.....................
 

"รวมนักเรียน"

นักเรียนที่มีทักษะด้านภาษาที่โดดเด่น รวมกันในหนึ่งวีดีโอ

 

"น้องปอย"

เด็ก 2 ภาษา โชว์พัฒนาการในการเรียนตั้งแต่ อ.1 จนถึง ป.3 โดยน้องเรียนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการคิดเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่การแปล และมีสำเนียงดีถูกต้องชัดเจน

 


Copyright by englishworldschool.com
Engine by MAKEWEBEASY