- ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560


"น้องต้นแก้ว" สิวารักษ์ ชื่นพลี (ม.4)
โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต หลักสูตร EP


"น้องเบสท์" ชนากานต์ พาณิชวัฒน์ (ม.4)
โรงเรียนสายปัญญารังสิต หลักสูตร EP


"น้องนาย" นนท์ปวิช ภู่พันธ์กล (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต หลักสูตร Gifted
+ พร้อมคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษเต็ม 100 คะแนน


"น้องอลัน" พีรณัฐ เอ้งฉ้วน (ม. 1)
โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต หลักสูตร Gifted


"น้องมังกร" นนทพัทธิ์ ฟักสุวรรณ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต


"น้องฟีนิกซ์" วุฒิภัทร ชื่นชอบ (ม.1)
โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต


"น้องลีออง" ชนกนันท์ ปัญญาปิง (ม.1)
โรงเรียนมงฟอร์ด เชียงใหม่


"น้องเหนือ" กิตติพัฒน์ คอนดี (ม.1)
โรงเรียนสารวิทยา หลักสูตร MiniEP 
 


 


 
 Youtube
 

"น้องนีน่า"

อ.3 (อายุ 5 ขวบ 2 เดือน) เริ่มเรียน Phonics กับ English World ตั้งแต่ 4 ขวบ น้องเป็นเด็ก 2 ภาษา สนทนาเป็นภาษาอังกฤษได้ตลอด และสามารถพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติ และมีความกล้าแสดงออก.... เชิญพบกับ "น้อง Nina" ตอนที่ 2 "Story Telling"

 

"น้องจีน"

เริ่มเรียนกับ English World ตั้งแต่ อ.1 จนวันนี้ในวัย ป.1 วันนี้น้องจะนำเสนอเรื่อง They are.....................
 

"รวมนักเรียน"

นักเรียนที่มีทักษะด้านภาษาที่โดดเด่น รวมกันในหนึ่งวีดีโอ

 

"น้องปอย"

เด็ก 2 ภาษา โชว์พัฒนาการในการเรียนตั้งแต่ อ.1 จนถึง ป.3 โดยน้องเรียนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการคิดเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่การแปล และมีสำเนียงดีถูกต้องชัดเจน

 


Copyright by englishworldschool.com
Engine by MAKEWEBEASY